facebook
Intro background

Aktualności

17 April 2018

Informacje związane z roszczeniem urzędu miasta

Szanowni Państwo, klienci Nowej 5 Dzielnicy

Informuję, iż w ślad za podpisaną w dniu 9.04.2018 r. umową z Urzędem Miasta Krakowa:

– w dniu 11.04.2018 r. zostało złożone oświadczenie przed Sądem Okręgowym w Krakowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie IC369/18 o cofnięciu powództwa o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

– w dniu 13.04.2018 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych został złożony wniosek o wykreślenie roszczenia Skarbu Państwa w związku ze złożonym pozwem o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania.

Stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie tych czynności Biuro Sprzedaży Mieszkań udostępnia stronom zainteresowanym, w tym bankom kredytującym. Powyższe czynności potwierdzają postanowienia umowy z dnia 9.04.2018 r.

Z poważaniem

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu CNT S.A.

 


 

Szanowni Państwo, klienci Nowej 5 Dzielnicy

Informuję, iż w dniu dzisiejszym (09.04.2018 r.) CNT S.A. Sp k. zawarła umowę ze Skarbem Państwa, która za wynagrodzeniem przekazanym Skarbowi Państwa zmienia w sposób trwały przeznaczenie treści prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na których realizowany jest I etap inwestycji Nowa 5 Dzielnica. Zmieniona umowa stanowi m.in.:

– przeznaczeniem nieruchomości są cele mieszkaniowe i usługowe, przy czym celem podstawowym będzie cel mieszkaniowy,

– stosownie do zmiany przeznaczenia zmieniona zostaje do wysokości 1%, począwszy od 2019 r., stawka procentowa opłaty rocznej,

– Skarb Państwa w terminie 7 dni od zawarcia umowy złoży oświadczenie przed Sądem Okręgowym w Krakowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie IC369/18 o cofnięciu powództwa o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania wraz z zrzeczeniem się roszczenia oraz oświadczenie o cofnięciu złożonych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych wniosków wieczystoksięgowych o ujawnienie roszczenia Skarbu Państwa w związku ze złożonym pozwem o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania.

Z poważaniem

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu CNT S.A.

 


 

Informujemy, że Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa ukazało się zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W ten sposób, został spełniony kolejny warunek niezbędny do zawarcia umowy kończącej spór.

    • Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

 


 

W poniższych załącznikach znajdą Państwo informację Prezesa Zarządu o porozumieniu w sprawie zmiany treści umowy użytkowania wieczystego nieruchomości:

1. Informacja Prezesa Zarządu o porozumieniu w sprawie zmiany treści umowy użytkowania wieczystego nieruchomości

2. Pismo Prezydenta Miasta Krakowa do CNT SA SPk

3. Odpowiedź CNT SA SPk na pismo Prezydenta Miasta Krakowa

 


 

W poniższym załączniku znajdą Państwo informację Prezesa Zarządu w związku z roszczeniem Urzędu Miasta:
Informacja Prezesa Zarządu

< Wróć do aktualności

Kontakt

Biuro sprzedaży

Biuro Sprzedaży Mieszkań

ul. Wrocławska 53
30-011 Kraków

+48 12 201 55 55
biuro@nowa5dzielnica.pl

czynne: np-pt 9-18, sobota 10-14

Krystian Sordyl

Krystian Sordyl

Dyrektor Biura Sprzedaży

+48 511 555 660
k.sordylnowa5dzielnica.pl

Barbara Kowynia

Barbara Kowynia

Specjalista ds. sprzedaży

+48 502 305 555
b.kowynia@nowa5dzielnica.pl

Szanując czas naszych klientów uprzejmie prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umawianie spotkań.