facebook
Intro background

Aktualności

13 April 2018

Informacja o cofnięciu powództwa oraz złożeniu wniosków wieczystoksięgowych

Szanowni Państwo, klienci Nowej 5 Dzielnicy

Informuję, iż w ślad za podpisaną w dniu 9.04.2018 r. umową z Urzędem Miasta Krakowa:

– w dniu 11.04.2018 r. zostało złożone oświadczenie przed Sądem Okręgowym w Krakowie I Wydziałem Cywilnym w sprawie IC369/18 o cofnięciu powództwa o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

– w dniu 13.04.2018 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych został złożony wniosek o wykreślenie roszczenia Skarbu Państwa w związku ze złożonym pozwem o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania.

Stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie tych czynności Biuro Sprzedaży Mieszkań udostępnia stronom zainteresowanym, w tym bankom kredytującym. Powyższe czynności potwierdzają postanowienia umowy z dnia 9.04.2018 r.

Z poważaniem

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu CNT S.A.

< Wróć do aktualności

Kontakt

Biuro sprzedaży

Biuro Sprzedaży Mieszkań

ul. Wrocławska 53
30-011 Kraków

+48 12 201 55 55
biuro@nowa5dzielnica.pl

czynne: np-pt 9-18, sobota 10-14

Krystian Sordyl

Krystian Sordyl

Dyrektor Biura Sprzedaży

+48 511 555 660
k.sordylnowa5dzielnica.pl

Barbara Kowynia

Barbara Kowynia

Specjalista ds. sprzedaży

+48 502 305 555
b.kowynia@nowa5dzielnica.pl

Szanując czas naszych klientów uprzejmie prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umawianie spotkań.